Speelcadeau workshop

Inzetten voor goed doel: Speelcadeau

Ieder jaar heb ik het rond de zomermaanden wat minder druk. En dus heb ik begin dit jaar bedacht dat ik me in deze periode graag wil inzetten voor een goed doel. Dus toen de omroep van Dit is Licht vanuit hun samenwerking met Samen voor Eindhoven voor pro bono marketing advies voor Speelcadeau voorbij kwam op LinkedIn, paste dit helemaal in mijn straatje. 

Wat doet Speelcadeau?

Speelcadeau is een stichting in Eindhoven die zich richt op het inzamelen, opknappen en weggeven van speelgoed voor ouders die zelf geen speelgoed kunnen kopen voor hun kinderen. Op hun locatie in Tongelre hebben ze een magazijn ingericht met mooi speelgoed waar je, als je in aanmerking komt, op basis van een puntensysteem 2x per jaar speelgoed mag komen uitzoeken voor je kind(eren). Denk hierbij aan allerlei speelgoed maar ook aan mooie voorleesboeken.

“Speelcadeau vindt dat ieder kind recht heeft op speelgoed en staat voor een eerlijke en duurzame verdeling van speelgoed. Een missie waar ik me helemaal in kan vinden als vader van 2 kleine kinderen.”

Meer info: www.speelcadeau.nl

De uitdaging

De grootste uitdaging van Speelcadeau is niet het inzamelen van speelgoed, maar het weggeven van speelgoed aan de juiste mensen. Ouders komen alleen in aanmerking als zij een doorverwijsbrief hebben van een doorverwijzende partij zoals WIJ Eindhoven, gemeentes groot Eindhoven, Stichting Leergeld, Voedselbanken, zorgorganisaties etc. Het bereiken van de doelgroep is niet de enige uitdaging. Ook schroom cq de drempel om naar Speelcadeau te gaan blijkt een issue om rekening mee te houden in onze communicatie.

“Doelstelling van de workshop: het bedenken en creëren van nieuwe kansen om structureel meer mensen uit de doelgroep te bereiken en blij te maken.”

Functie marketing en communicatie

Marketing en communicatie is van strategisch belang om onze missie te bewerkstelligen.

“Hoe effectiever we marketing en communicatie inzetten, hoe meer mensen uit onze doelgroep we kunnen bereiken, hoe meer kinderen we blij kunnen maken en hoe eerlijker we het speelgoed kunnen verdelen.”

Kansen

Tijdens de workshop sessie met de 4 bestuursleden zijn we vooral ingegaan op inzichten in de doelgroep en nieuwe kansen die daar uit voort kunnen komen.

De volgende kansen gaan we actief mee aan de slag:

  1. Relatiemanagement: om in beeld te zijn bij alle stakeholders en doorverwijzers zorgen we dat we met alle relevante stakeholders en doorverwijzers min 2x per jaar persoonlijk contact hebben.
  2. Communicatie en activatie: we organiseren jaarlijks een infodag en daarnaast versturen we 1-2 nieuwsbrieven om onze stakeholders en doorverwijzers op de hoogte te houden over onze activiteiten. 
  3. Verhogen 2de bezoek. Mensen mogen twee keer in het jaar speelgoed uitzoeken bij Speelcadeau. Dit gebeurt nu te weinig. Database met emailadressen opbouwen van klanten en een reminder sturen voor tweede bezoek.
  4. Allochtone doelgroepen: website en flyers ook in het Engels (nu alleen Nederlands)
  5. Verkeer naar de website verbeteren: door te linken vanuit doorverwijzende partijen naar onze site en vice versa. Om de focus te verhogen op onze primaire doelgroep gaan we de “halen pagina” optimaliseren. Dit wordt nu een aparte landingspagina.
  6. Google Ad Grants: speciaal voor non-profit instellingen heeft Google het product Google Ad Grants bedacht. Dit zijn waardecertificaten van Google om Google Ad words in te zetten. We hebben de mogelijkheden bekeken en zetten dit in ter versterking voor de online strategie.
  7. Social media doelgroepgerichter inzetten + beleving van doelgroep (blije kinderen) laten zien. De eerste post vanuit doelgroepbeleving zijn inmiddels geplaatst en is positief op gereageerd.
  8. Bewuster inspelen op ambassadeur gevoel. Bijvoorbeeld als afsluiter in Facebook berichten of face-to-face. Ken jij ook mensen die geen speelgoed kunnen kopen voor hun kinderen? 
  9. Marketing en communicatie op de begroting. Om structureel en effectief met marketing en communicatie aan de slag te gaan gaan we het op de begroting zetten. De hoogte van het bedrag (of het percentage) gaan we toetsen met andere stichtingen.
  10. Ondersteuning van iemand die feeling heeft met marketing en communicatie. Hiervoor ga ik mijn netwerk met net-afgestudeerden inzetten. Dus ben je net afgestudeerd, heb je nog geen baan en wil je van betekenis zijn? Dan ligt hier zeker iets moois om op te pakken!

Heb je mijn blog gelezen en wil je ook helpen bij één van deze kansen of werk je misschien bij een doorverwijzende partij? Neem dan zeker contact met me op!


Over Bart';

Over Bart

Bart Betrekt

Bart Bedenkt

Bart Blogt

Bart Bemoeit

Al meer dan 15 jaar voel ik mij als een vis in het water in mijn vakgebied. Ik adem marketing en communicatie in en uit. Van het betrekken van mensen in workshops, het bedenken van doelgerichte campagnes en pragmatische plannen, bloggen tot het gevraagd dan wel ongevraagd bemoeien tegen de dingen waar ik tegen aan loop.

Meer over Bart

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *